The Cactus Tour

Alexa Melton Player Profile

Alexa Melton
 • Covina, CA
 • Scoring Average: 74
Rankings
Division: Ams & Pros
 • Ams & Pros Rank: T24
 • Ams & Pros Earnings: $713
 • Ams & Pros Scoring Average: 74.00
 • Ams & Pros Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.25
 • Par 4's: 4.20
 • Par 5's: 4.75
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 4 (11.11%)
 • Pars: 26 (72.22%)
 • Bogeys: 4 (11.11%)
 • Doubles: 2 (5.56%)
 • Others: 0 (--)
Tournaments
 • Place: T8
 • Division: Ams & Pros
 • Earnings $713
 • Total: 148 (+4)
 • Round 1:74 (+2) Morongo Golf Club at Tukwet Canyon - Champions
 • Show Scorecard
 • Morongo Golf Club at Tukwet Canyon -- 3/2/2023
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 346 147 299 484 317 397 408 145 509 3052 390 537 382 319 447 193 490 162 376 3296 6348
  Par 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 72
  Score 4 3 4 5 4 6 5 3 4 38 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 74
  To Par E E E E E +2 +3 +3 +2   +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2   +2
  Hole Yards Par Score To Par
  1 346 4 4 E
  2 147 3 3 E
  3 299 4 4 E
  4 484 5 5 E
  5 317 4 4 E
  6 397 4 6 +2
  7 408 4 5 +3
  8 145 3 3 +3
  9 509 5 4 +2
  OUT 3052 36 38  
  10 390 4 4 +2
  11 537 5 5 +2
  12 382 4 4 +2
  13 319 4 4 +2
  14 447 4 4 +2
  15 193 3 3 +2
  16 490 5 5 +2
  17 162 3 4 +3
  18 376 4 3 +2
  IN 3296 36 36  
  TOT 6348 72 74 +2
 • Round 2:74 (+2) Morongo Golf Club at Tukwet Canyon - Champions
 • Show Scorecard
 • Morongo Golf Club at Tukwet Canyon -- 3/3/2023
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 346 147 299 484 317 397 408 145 509 3052 390 537 382 319 447 193 490 162 376 3296 6348
  Par 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 72
  Score 4 3 3 5 4 4 5 3 5 36 4 5 4 6 4 4 4 3 4 38 74
  To Par E E -1 -1 -1 -1 E E E   E E E +2 +2 +3 +2 +2 +2   +2
  Hole Yards Par Score To Par
  1 346 4 4 E
  2 147 3 3 E
  3 299 4 3 -1
  4 484 5 5 -1
  5 317 4 4 -1
  6 397 4 4 -1
  7 408 4 5 E
  8 145 3 3 E
  9 509 5 5 E
  OUT 3052 36 36  
  10 390 4 4 E
  11 537 5 5 E
  12 382 4 4 E
  13 319 4 6 +2
  14 447 4 4 +2
  15 193 3 4 +3
  16 490 5 4 +2
  17 162 3 3 +2
  18 376 4 4 +2
  IN 3296 36 38  
  TOT 6348 72 74 +2